Oproep!!
 
Gelieve deze nieuwsbrief door te sturen naar uw vrienden, familie en kennissen die onze informatie interessant zouden kunnen vinden.  Zij kunnen zich via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief : www.euroclinicarincon.com
Uitgave 6   Mei 2017
View this email in your browser

'RINCÓN SALUD' 

Beste lezer,

Vanaf mei is Peter Niessink te raadplegen in onze kliniek.  Hij is podoloog en is gespecialiseerd in het maken van orthopedische schoenen. In de rubriek van de thuiszorg krijgt u meer details over de wetgeving, en welke stappen er volgen wanneer een verzoek tot zorg is ingediend.  4 mei is het Wereld Astma Dag.  In onze rubriek `Bij de dokter´ staan we hier even bij stil. 

Veel leesplezier.

NIEUWS VAN DE POLIKLINIEK

Vanaf nu tot en met september kunt u de huisartsen in Euro Clínica Albir, Clínica La Noria in Benidorm en Euro Clínica Rincón enkel raadplegen door het maken van een afspraak.
 
Er is dus geen inloopspreekuur in de zomerperiode.


De polikliniek is open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 18u00

Maandag 1 mei zijn we gesloten.


Telefoon : +34 966 830 849 (ook voor de Thuiszorg)

 
NIEUWS VAN DE THUISZORG


Thuiszorg,...wat houdt dit nu precies in en wat mag u van ons verwachten?
 
Het woord zegt het al, thuiszorg is zorg bij u thuis geleverd met als doel dat u op een verantwoorde manier thuis kunt blijven wonen. Het kan gaan om hulp bij de persoonlijke verzorging zoals hulp bij het wassen en aankleden of hulp bij het douchen. De zorg kan ook betrekking hebben op het uitvoeren van verpleegkundige handelingen zoals het verzorgen van een wond, het toedienen van een injectie of het verzorgen van een stoma.

Thuiszorg wordt sinds 1 januari 2015 vergoed door uw ziektenkostenverzekering en is opgenomen in het basispakket van uw verzekering.
U dient echter wel een aanvraag in te dienen bij uw ziektenkostenverzekering om thuiszorg te kunnen ontvangen. In vele gevallen wordt dit geregeld door de thuiszorg organisatie waarvan u zorg wilt ontvangen.
Euro Clinica Rincon kan u hierbij helpen en levert u de persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg welke u nodig heeft (of continueert de zorg zoals u die in Nederland reeds ontvangt).
 
Sinds 1 januari 2015 is huishoudelijke zorg en ondersteuning (hulp bij het schoonhouden van uw woning of boodschappen doen) overgenomen door de gemeente (waar u staat ingeschreven). Wanneer u een toekenning heeft van uw woongemeente dat u huishoudelijke zorg ontvangt is deze gekoppeld aan uw woonadres en dus niet van toepassing gedurende uw verblijf in Spanje.
 
Wanneer u een verzoek heeft ingediend om 'thuiszorg af te nemen' van Euro Clínica Rincón vindt er een kennismakingsgesprek plaats en wordt er een eerste intake afgenomen.
In dit gesprek worden er een aantal algemene vragen gesteld (uw personalia, bij welke maatschappij u verzekerd bent tegen ziekten kosten etc.).

Daarnaast wordt u gevraagd aan te geven waaruit de zorg zou moeten bestaan. Het kan zijn dat u aangeeft dat u hulp en ondersteuning nodig heeft bij een verpleegkundige handeling (bv. 1 x per week toediening van een injectie) of u heeft hulp en ondersteuning nodig bij de zgn. ADL.

ADL staat voor 'Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen'. Dit zijn alle handelingen die u dagelijks uitvoert om zelfstandig te kunnen leven bv. zelfstandig eten en drinken, uw medicatie beheren en volgens artsenvoorschrift innemen, in en uit uw bed of stoel opstaan, u aan en uitkleden en u zelf wassen en/of douchen.

Mocht u hulp of ondersteuning hierbij nodig hebben dan kunt u dit aangeven en zal tijdens het eerste bezoek de verpleegkundige of verzorgende samen met u een plan opstellen om u hierbij te helpen (verpleegplan).
Een voorbeeld : stel u geeft aan dat u zich prima redt maar dat u vanwege een gezondheidsprobleem hulp en ondersteuning nodig heeft bij de douche beurt.
De verpleegkundige of verzorgende kunnen u hierbij helpen.
Uitgangspunt hierbij is dat zij u zullen helpen bij die handelingen die u niet zelfstandig kunt uitvoeren maar u daarnaast zullen stimuleren handelingen die u nog wel zelfstandig kunt ook uit te voeren.
U doucht zichzelf bijvoorbeeld, maar de verpleegkundige wast en droogt uw rug en uw onderbenen en ondersteunt u bij de transfers in en uit de douchecabine.
Zo ontstaat er een samenwerking die er op gericht is uw zelfredzaamheid te behouden en waarbij tekorten worden aangevuld met het doel zo lang als dat mogelijk is thuis te kunnen blijven wonen.

Soms is het noodzakelijk dat er aanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn om de douchebeurt verantwoord (lees zonder valpartijen) uit te voeren.
U moet dan denken aan het plaatsen van steunen, het gebruik van een stoel onder de douche of het gebruik van antislip materiaal.
Wij zullen u daarbij graag van advies dienen en desgewenst in overleg met de aanpassingen realiseren of aan u vragen dit zelf te laten doen.

In een volgende nieuwsbrief wil ik graag wat dieper ingaan op de hulp en ondersteuning die wij kunnen bieden bij het dragen van steunkousen.


Kenny Storm van 's Gravesande
Verpleegkundige Thuiszorg Rincon.  
          
 
IN DE KIJKER
Peter Niessink, Podotherapie en Orthopedische Schoenen

Ik ben een orthopedische schoen technicus en orthopedische leestenmaker. Ik ben ook een Nederlands gekwalificeerde podotherapeut en  fysiotherapeut en pedorthist. 
Ik werkte gedurende 7 + jaar als een fysiotherapeut in Nigeria, voor de behandeling van lepra en polio patiënten. Ik werkte als een technisch manager in Nigeria, Suriname en Turkije om schoen-werkplaatsen in Turkije en Suriname te installeren.
Ook heb ik 6 jaar gewerkt  als  fysiotherapeut in verpleeghuis ‘t kleyne vaert in Enschede, Nederland.

Na de kwalificatie als podotherapeut in 1995 heb ik 17 jaar in mijn podotherapie praktijk gewerkt  en podotherapie onderwezen aan de Saxion Universiteit gedurende  7 jaar. Gedurende deze tijd volgde  ik ook de opleiding leesten maken en orthopedische schoen aanpassingen en werkte vervolgens 3 jaar in de orthopedische schoentechniek in Nederland bij AchilleonZorg in Drachten.

Ik heb een BSc. fysiotherapie, BSc. Podotherapie en diploma leesten en orthopedische voorzieningen maken en diploma orthopedische schoen technicus.

Onderzoek en behandeling van uw voetklachten middels:
 1. PODOTHERAPIE         
 2. ORTHOPEDISCHE  SCHOENEN
 3. INLEGZOLEN
 4. HUISBEZOEK, enkel op verzoek van de huisarts 
Onderzoek en behandeling alleen op afspraak, via de receptie van Euro Clinica Rincon.
Nu mogelijk elke vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

BIJ DE DOKTER
Astma
 
Op 4 mei is het Wereld Astma Dag.  Een goed moment dus om even stil te staan bij Astma.
Astma begint meestal op de kinderleeftijd. Maar het kan ook pas voor het eerst beginnen bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar.

Wat is astma?
Astma is een aandoening van de luchtwegen (buisjes in de longen). Normaal zijn de luchtwegen wijd genoeg om gemakkelijk in en uit te ademen. Bij astma zijn de luchtwegen van tijd tot tijd vernauwd.  

De vernauwing van de luchtwegen komt doordat ze overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Als reactie op de prikkels trekken de spiertjes rond de luchtwegen samen. Het slijmvlies langs de binnenkant van de luchtwegen raakt ontstoken: het zwelt op en produceert meer slijm. Daardoor worden de luchtwegen nauwer.
Er kan minder lucht doorheen, het ademen gaat moeilijker en u wordt benauwd.

 
Wat zijn de verschijnselen van astma?
Bij astma kunt u last hebben van:
 • benauwdheid
 • een piepende ademhaling
 • wekenlang hoesten (minstens 3 weken), vooral 's nachts
 • terugkerende periodes waarin u veel moet hoesten
 • vermoeidheid (doordat het ademhalen moeite kost)
 • een minder goede conditie, waardoor sporten zwaarder is dan voorheen 
Hoe ontstaat astma?
Overgevoeligheid
U kunt voor één of meer prikkels overgevoelig zijn. Meestal reageren de luchtwegen direct na de prikkel, soms pas na uren. 
Er zijn verschillende soorten prikkels: 
 • Allergische prikkels, waar veel mensen met astma op reageren, zijn bijvoorbeeld:
 • schimmelsstuifmeel van bomen, grassen of onkruiden, huidschilfers van huisdieren (katten, honden, knaagdieren en paarden), huisstofmijt, 
 • Niet-allergische prikkels, bijvoorbeeld:
  kou, mist, rook, luchtvervuiling, fijnstof, baklucht, verflucht en parfumluchtjes
 • lichamelijke inspanning
 • stress
 • infecties van de luchtwegen, zoals verkoudheid of griep
Medicijnen
Sommige mensen met astma worden benauwd van medicijnen, bijvoorbeeld van bepaalde pijnstillers, zoals aspirine of nsaid's.

Erfelijkheid
Bij astma speelt erfelijkheid ook een rol. Binnen één familie komen vaak meer mensen voor met astma of andere allergische aandoeningen.

 
Adviezen bij astma
Niet roken
Als u astma heeft, is roken of meeroken zeer onverstandig. Rook prikkelt de luchtwegen en dat heeft verschillende gevolgen:
Uw luchtwegen worden gevoeliger voor andere prikkels en trekken steeds vaker samen.
Het slijmvlies van de luchtwegen is voortdurend (chronisch) ontstoken. Uw longen raken daardoor steeds meer beschadigd. U krijgt steeds meer last van benauwdheid, hoesten en slijm.  Astmamedicijnen werken minder goed. Er kan naast astma ook COPD ontstaan. Bij 
COPD zijn de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigd en vernauwd.
Voordelen van stoppen met roken:
De ontsteking van de luchtwegen kan genezen; de luchtwegvernauwing en de slijmproductie worden minder. 
Uw astmamedicijnen werken beter. U heeft steeds minder of zelfs geen medicijnen nodig.

Door op tijd te stoppen met roken, kunt u blijvende schade aan de luchtwegen voorkomen. Als er al schade is ontstaan, is stoppen belangrijk om meer schade te voorkomen. 
Dagelijks bewegen
Het kan zijn dat u bij inspanning benauwd wordt. Toch is lichaamsbeweging belangrijk. Juist bij astma moet u zo goed mogelijk in conditie blijven.
Beweeg dagelijks een halfuur (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen of fitness).
Zorg bij het sporten voor een goede warming-up.
Adem zo mogelijk door uw neus als het koud is. In uw neus wordt de lucht al wat opgewarmd. De lucht prikkelt de luchtwegen daardoor minder.
Overgewicht aanpakken
Als u te zwaar bent, is het verstandig om af te vallen. Overgewicht maakt de behandeling van astma namelijk moeilijker. Als u wilt, kunt u bij gezond eten en afvallen hulp krijgen van een diëtist.  
Prikkels vermijden
Als uit bloedonderzoek blijkt dat u allergisch bent en u weet op welke prikkels u reageert, kunt u proberen die prikkels te vermijden. Probeer dit zowel thuis als op uw werk.
Een allergie geeft ook vaak neusklachten, zoals een loopneus en niezen. Goede behandeling daarvan kan ook helpen bij de behandeling van astma. Bespreek dit met uw huisarts. 
Huisstofmijt speelt vaak een rol bij astma. U kunt thuis zelf proberen te zorgen voor minder huisstofmijt. Dit werkt niet altijd tegen astmaklachten. Daarom kunt u beter eerst kijken of uw astmamedicijnen de astma onder controle krijgen, voordat u (dure) aanpassingen in huis gaat doen.
Griepprik
Alleen mensen met astma die ontstekingsremmers gebruiken, krijgen het advies om elk jaar de griepprik te halen. Bespreek met uw huisarts of de griepprik voor u nodig is.  


Hoe gaat het verder bij astma?
Astma is goed te behandelen maar gaat niet echt over. Het kan zijn dat u jarenlang geen klachten heeft, maar de aanleg voor astma blijft aanwezig. Door niet te roken en andere prikkels te vermijden, voldoende lichaamsbeweging, een gezond gewicht en goed gebruik van uw medicijnen kunt u ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk last heeft van uw astma. 

Als regelmatig bewegen of sporten niet goed lukt, bijvoorbeeld omdat u bang bent voor de benauwdheid, bespreek het dan met uw huisarts of praktijkondersteuner. Noteer vooraf op welke momenten u benauwd wordt. Schrijf ook op hoeveel u wel kunt bewegen (bijvoorbeeld een korte wandeling) en waar u tegenop ziet. 
Ook bij het stoppen met roken kunt u hulp krijgen van uw huisarts.
 

Wanneer contact opnemen bij astma?
Neem contact op met uw huisarts in een van deze situaties:
 • Uw klachten verminderen niet. 
 • U heeft problemen met de medicijnen.
 • U heeft 3 keer per week of vaker een luchtwegverwijder nodig.
Neem uw longmedicijn(en) mee als u naar de huisarts gaat. Vaak is het handig om even te bekijken hoe u uw inhalator gebruikt.
Bel de huisarts met spoed als u een of meer van deze klachten heeft:
 • benauwdheid in rust: u heeft bijvoorbeeld moeite met het uitspreken van een hele zin of heeft het benauwd als u ligt
 • een snelle ademhaling
 • een snelle hartslag
Bij een ernstige astma-aanval met uitputting, sufheid en blauwpaarse verkleuring van de huid: bel direct de ambulance met 112.

Meer informatie over astma
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Longfonds.
De informatie over astma is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Astma bij volwassenen.


Bronvermelding : https://www.thuisarts.nl/astma/ik-heb-astma
www.euroclinicarincon.com
www.thuiszorgeuroclinicarincon.com
Zijn er bepaalde onderwerpen die u graag wil behandeld zien in onze nieuwsbrief, laat het ons weten!  Wij stellen uw feedback erg op prijs!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons postadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wil u de wijze van ontvangen van deze nieuwsbrief wijzigen?
U kan uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*