Oproep!!
 
Gelieve deze nieuwsbrief door te sturen naar uw vrienden, familie en kennissen die onze informatie interessant zouden kunnen vinden.  Zij kunnen zich via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief : www.euroclinicarincon.com
Uitgave 9  Oktober 2017
View this email in your browser

'RINCÓN SALUD' 


Beste lezer,

Zoals u weet kan u bij Euro Clínica Rincón terecht voor uw trombosecontrole.  Meer informatie hierover vindt  u in de rubriek 'Niews van de polikliniek'.  'Nieuws van de Thuiszorg' geeft deze maand meer informatie over het aanbod zorg en de prijzen.
Heel wat mensen hebben last van spataderen.  In onze polikliniek kan u Dr. Ruiz raadplegen die gespecialiseerd is in het pijnloos behandelen van alle soorten spataderen en dit zonder chirurgie! U leest hier meer over bij  'In de kijker'.
De rubriek 'Bij de dokter' licht deze maand toe voor wie de griepprik bedoeld is en waarom het voor deze doelgroep belangrijk is.  De griepprik vaccinatie start op dinsdag 17 oktober in Euro Clínica Rincón.  U kunt vanaf dan elke dinsdag en donderdag van 9u00 tot 9u30 binnenlopen in de kliniek voor uw vaccinatie.

Veel leesplezier !

NIEUWS VAN DE POLIKLINIEK

De trombosedienst
De Nederlandse Trombosedienst is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Trombosediensten en is door het bulletin van de Federatie steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Lidmaatschap van de Federatie betekent tevens dat deelname aan de kwaliteitscontrole van de Federatie verplicht is. Deze controle bestaat uit een tweemaandelijkse bepaling van bloedmonsters die opgestuurd worden naar Nederland en waarvan de uitslag tevens wordt bepaald op een centraal laboratorium in Nederland. De uitslagen worden vervolgens met elkaar vergeleken. Daarnaast worden de prikpunten en het laboratorium eens per twee jaar bezocht vanuit Nederland voor een algemene controle.

De Nederlandse Trombosedienst heeft drie prikpunten :
Benidorm Rincón de Loix
Euro Clínica Rincón
C/ dr. Severo Ochoa, 6 – Rincón de Loix (naast Supermercado Día)
(+34) 966 830 849
Maandag en donderdag van 08u30 – 09u30

Benidorm Centrum
Euroclínica La Noria
Centro Comercial "La Noria", local 14, Avda. Europa, 8 (enkele meters van het waterrad op het plein bij Clinica Europa)
(+34) 965 868 891
Woensdag van 13u00 - 14.u00

Albir
Euroclínica Albir
Avda. Oscar Espla 5
(+34) 966 866 672
Woensdag 08u30 – 09u30

Aan huis prikken gebeurt alleen in situaties waarin dit noodzakelijk is.

Degenen die voor het eerst naar de Nederlandse Trombosedienst gaan, worden verzocht de volgende informatie mee te nemen:
 • het zorgpas van uw zorgverzekering;
 • vakantiebrief van de trombosedienst in Nederland;
 • uw laatste doseerkaart;
 • uw verblijfadres in Spanje;
 • eventueel telefoon- en/ of faxnummer in Spanje.
De uitslag
U krijgt dezelfde dag de uitslag en de dosering, behalve in Albir, daar haalt u de volgende dag de uitslag op. Wanneer u weer naar uw eigen trombosedienst in Nederland gaat, krijgt u een brief mee met de uitslagen en doseringen in Spanje.

Adviezen trombosedienst patiënten
Een aanzienlijk deel van de patiënten blijkt bij hun eerste controle in Benidorm véél te dun bloed te hebben. Vandaar dat wij u adviseren de eerste controle snel te doen en daar niet wekenlang mee te wachten.
Advies: binnen 10 dagen na aankomst.

Tevens adviseren wij u om direct contact op te nemen met een arts of met de trombosedienst in geval van:
 • Ongevallen
 • Verwondingen of bloedingen
 • Bloedneuzen
 • Bloed in de urine of ontlasting ( zwarte ontlasting)
 • Blauwe plekken
 • Plotseling ontstane pijnlijke zwellingen
 • Ophoesten of braken van bloed
 • Onduidelijkheden en vragen
Wij vragen u óók om bij de eerstvolgende controle door de trombosedienst bovengenoemde incidenten te melden:
 • Ingrepen bij de tandarts, als trekken, implanteren en tandvleesbehandelingen, VOORDAT ZE PLAATSVINDEN!
 • Medische ingrepen en ziekenhuisopname
 • Verandering in alcohol gebruik, zowel meer als minder of stoppen!
 • Alle veranderingen in uw medicijn gebruik
 • Als u de tabletten een keer vergeten bent

De kliniek is heel blij met de hulp van onze stagiaire Sophie Leusink.

 Zij studeert in Nederland voor doktersassistente.

Sophie zal ons team nog versterken tot en met 11 november.


Vanaf 18 oktober tot 18 december zal het tandartsenteam ook versterkt worden door stagiaire Nomi van Loon.

Nomi studeert voor tandartsassistente bij het Koning Willem 1 College in ‘s-Hertogenbosch.


De polikliniek is open van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 18u00.
Donderdag 12 oktober is de kliniek gesloten.

Een bezoek aan de huisarts kan enkel via afspraak, spoedgevallen uitgezonderd!


Telefoon : +34 966 830 849 (ook voor de Thuiszorg)
24-uursnummer van de huisarts : +34 965 867 801
 
 
NIEUWS VAN DE THUISZORG
Een overzicht van de zorg die wij bieden.

Thuiszorg Euro Clínica Rincón biedt een breed aanbod van zorg aan.
Onze (thuis)zorg zal uw verblijf in Spanje aangenamer maken.
 
Om de juiste zorg(vraag) te kunnen bepalen, in hoeveel tijd en wanneer de zorg verleend kan worden, vindt na uw aanmelding altijd eerst een intakegesprek plaats.
Wij kunnen u dan helpen met het aanvragen van een indicatie, zodat de zorg die u nodig heeft (geheel of gedeeltelijk) vergoedt wordt.
 
Ook als blijkt dat u op een bepaald moment meer of minder thuiszorg nodig heeft, dan kunnen wij u helpen met het aanvragen van een nieuwe indicatie, die meer passend is bij uw nieuwe situatie.
 
Een overzicht van de zorg die wij aanbieden:
 • Begeleiding en hulp bij persoonlijke verzorging:
  o.a. hulp bij wassen, douchen, aankleden, steunkousen aantrekken
 • Begeleiding en hulp bij huishoudelijke verzorging:
  o.a. (samen) boodschappen doen, uw huis schoon en opgeruimd houden, maaltijden bereiden, dieren verzorgen en/of uitlaten, bedden verschonen, wassen, strijken
 • Begeleiding naar artsen- en/of bezoek aan instanties
 • Verzorgen, controleren en toedienen van medicatie
 • Begeleiding en instructie bij diabetes
 • Hulp en begeleiding bij incontinentieproblemen;
 • Hulp en begeleiding bij astma & COPD
 • Stomazorg
 • Wondverzorging
 • Voedingsadviezen
 • Psychosociale begeleiding
 • Palliatieve zorg
Als u geen recht heeft op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), een CIZ-indicatie of een persoonsgebonden budget (PGB), al onze diensten worden ook middels particuliere thuiszorg aangeboden.
Het recht op vergoeding van de door ons aangeboden zorg, is afhankelijk van uw indicatie.

PARTICULIERE THUISZORG
 
Als u geen recht heeft op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), een CIZ-indicatie of een persoonsgebonden budget (PGB), dan is het mogelijk om als particulier de Thuiszorg Euro Clínica Rincón in te schakelen.
 
Om de juiste zorg(vraag) te kunnen bepalen, in hoeveel tijd en wanneer de zorg verleent kan worden, vindt na uw aanmelding altijd eerst een intakegesprek plaats.
Hierin kunt u uw wensen kenbaar maken en samen plannen we de zorg.
 
PRIJZEN PARTICULIERE THUISZORG (incl. BTW)

Intake                                                          € 40,00 
Verpleging :                                                 € 35,00/uur*
Verzorging :                                                 € 23,00/uur*
Huishoudelijke hulp :                                   in overleg

Op nationale feestdagen is een toeslag van 50% van toepassing.
*Er wordt minimaal 1 uur zorg in rekening gebracht
 
Reiskosten:
Binnen een straal van 15 km :                     € 7,00/bezoek
Afstand meer dan 15 km :                           € 10,00/bezoek

IN DE KIJKER
Interventie-Radioloog Dr. A. Ruíz
Dr. Alfonso Ruíz Guanter is een interventie radioloog met meer dan 15 jaar ziekenhuiservaring en een ruime ervaring in het behandelen van spataderen en endovasculaire percutane behandelingen
Dr. Ruiz is gespecialiseerd in het niet-chirurgisch behandelen van spataderen zonder pijn en littekens.

Bij de eerste consultatie geeft Dr. Ruiz u eerlijke en professionele informatie die u zal helpen om eventuele twijfels weg te nemen en tegemoet zal komen aan uw verwachtingen op een adequate manier. Wij gebruiken eenvoudige methoden, die pijnloos zijn en die geen chirurgie of anesthesie vereisen, die geen littekens achterlaten en met de mogelijkheid om onmiddellijk terug te keren naar uw dagelijkse routine.

De laatste nieuwe en meest geavanceerde behandeling staat ter uwer beschikking!

De eerste consultatie

Diepgaand onderzoek van de spataderen met Doppler Echografie van zowel de diepliggende als de oppervlakkige aders.  Een behandeling wordt voorgesteld met uitgebreide informatie en uw toestemming wordt gevraagd.

Behandelingssessie van stam- of reticulaire aderen zonder insufficiëntie van de interne en externe saphena :

We scleroseren de spataderen met de meest geschikte materialen voor de situatie.  Dit houdt ook in verpleeghulp en een kompres verband.  Na 7 dagen zal er een vervolgbehandeling plaatsvinden.

Percutane endovasculaire behandeling met radiofrequentie :

Behandeling bij interne en externe saphene aderinsufficiëntie; een pathologie die gewoonlijk grote spataderen, oedeem en cutane wijzigingen inhoudt.  De behandeling behoeft geen chirurgie noch anesthesie, laat geen litteken na, is volledig pijnloos en de patiënt kan onmiddellijk de dagelijkse routine hervatten.

Deze gepersonaliseerde en bijzondere techniek behaalt goede resultaten met zo weinig mogelijk sessies, zonder complicaties, een pijnloze nabehandeling en met redelijke prijzen.

Resultaten die het verschil maken

De technieken worden toegepast door zeer deskundige professionals met meer dan 15 jaar ervaring.

 • Behandeling van alle type spataderen
 • Pijnloze technieken, onmiddellijke resultaten, zonder anesthesie, zonder chirurgische ingrepen en met geweldige resultaten. De patiënt hoeft geen vrij te nemen en kan onmiddellijk zijn/haar dagelijkse routine hervatten.
 • We gebruiken geen traditionele chirurgische methoden
 • Een strikte en gepersonaliseerde follow-up van de patiënt met toegang tot alle faciliteiten op elk moment
BIJ DE DOKTER

Griepprik
 
Griep kan voor kinderen, mensen met specifieke medische aandoeningen en mensen van 60 jaar en ouder ernstige gevolgen hebben.

De jaarlijkse griepprik
De griepprik verkleint de kans dat u griep krijgt. Als u tot de doelgroep behoort, krijgt u daarom het advies om de griepprik te halen. 
Een griepprik is niet verplicht. U kiest zelf of u van het aanbod gebruik wilt maken.
Bij Euro Clínica Rincón kunt u daarvoor terecht vanaf 17 oktober, iedere dinsdag en donderdag tussen 9u00 en 9u30. Het vaccin is al in de praktijk aanwezig. U hoeft dus niet eerst naar de apotheek te gaan. U krijgt de griepprik in uw bovenarm. Wilt u daar met uw kleding rekening mee houden?
De griepprik biedt niet altijd bescherming tegen griep. Wel is aangetoond dat het de kans op griep kleiner maakt. De griepprik kan gezondheidsschade voorkomen of beperken.

Als u na de griepprik toch griep krijgt zal mogelijk,
 • de griep milder verlopen
 • de kans op complicaties, zoals een longontsteking, kleiner zijn
 • de kans kleiner worden dat de aandoening die u al heeft, door de griep verergert
Voor wie is de griepprik?
De griepprik is vooral bedoeld voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep.
Griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen. De meeste mensen hebben milde klachten als ze griep hebben. Sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden door de griep.

De Gezondheidsraad adviseert de volgende groepen de griepprik te halen:
 • Mensen met longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;
 • Mensen met hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
 • Mensen met diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
 • Nierpatiënten; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
 • Mensen met weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
 • Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
 • Personen met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
 • Personen met verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld door levercirrose;
 • Verpleeghuisbewoners die niet vallen onder bovengenoemde categorieën;
 • Mensen van 60 jaar en ouder.

Voor deze mensen is het belangrijk dat zij jaarlijks tussen half oktober en half november de griepprik halen. Dat geldt ook voor vrouwen uit bovenstaande groepen die zwanger zijn. De griepprik heeft geen nadelen voor zwangeren of hun ongeboren kind.
 
Hoe werkt de griepprik?
Het griepvirus veroorzaakt griep. Als u de griepprik krijgt, dan reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep kleiner. Het lichaam kent het griepvirus al en weet hoe het dit onschadelijk moet maken. En als u ondanks de griepprik toch griep krijgt, dan verloopt de ziekte waarschijnlijk minder ernstig.

Het griepvaccin bevat onschadelijk gemaakte stukjes van de griepvirusvarianten die in het komende winterseizoen in Nederland ren België worden verwacht. Omdat het griepvirus voortdurend verandert, wordt het griepvaccin elk jaar aangepast. Dit is de reden dat de griepprik elk jaar moet worden gegeven. Zo kan het lichaam elk jaar nieuwe afweerstoffen aanmaken. Deskundigen voorspellen welke griepvirussen komende winter het meest voor zullen komen.

Het duurt ongeveer 2 weken voordat de griepprik voldoende beschermt tegen griep. Als u na die 2 weken in aanraking komt met één van de griepvirussen uit de griepprik, dan maken de afweerstoffen in uw lichaam het griepvirus onschadelijk. De bescherming duurt meestal 6 maanden.

bronvermelding : http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Griepprik

Zijn er bepaalde onderwerpen die u graag wil behandeld zien in onze nieuwsbrief, laat het ons weten!  Wij stellen uw feedback erg op prijs!
www.euroclinicarincon.com
www.thuiszorgeuroclinicarincon.com
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons postadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wil u de wijze van ontvangen van deze nieuwsbrief wijzigen?
U kan uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*