NIEUW: Botdichtheidsmeting met DEXA

Wat is een botdichtheidsmeting?
Bij een botdichtheidsmeting wordt met behulp van een hele lage dosis röntgenstraling gemeten hoeveel kalk je botten bevatten (botdichtheid). Een van de belangrijkste redenen om dit onderzoek te verrichten is dan ook om vast te stellen of je last hebt van osteoporose (botontkalking). Hoe lager je botdichtheid, hoe groter de kans op botbreuken.
Een botdichtheidsmeting wordt ook wel DEXA-onderzoek genoemd.

Wanneer een botdichtheidsmeting?
Een botdichtheidsmeting wordt aangeraden wanneer het vermoeden bestaat dat je osteoporose hebt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij: langdurig gebruik van corticosteroïden (prednison), als je meerdere  keren een botbreuk hebt opgelopen bij licht letsel, vrouwen in de menopauze, bedlegerigheid, gebrek aan vitamine D.  

Om te bepalen of u tot de risicogroep behoort, kunt u onderaan de vragenlijst invullen.  Er is een vragenlijst voor vrouwen en voor mannen.  Als u meer dan 3 vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, komt u in aanmerking voor een botdichtheidsmeting.

Hoe gaat een botdichtheidsmeting in zijn werk?
Voor de meting moet je op je rug liggen op de onderzoekstafel. Er wordt met een speciaal röntgenapparaat met lage energie (DXA-apparaat) een opname gemaakt van het onderste gedeelte van je rug en van je heupen. Tijdens de opname moet je zo stil mogelijk blijven liggen. Een meting van de botdichtheid duurt ongeveer vijftien minuten.
Door te meten hoe goed het bot de röntgenstraling doorlaat, kan worden berekend wat de dichtheid van het bot is. Hoe meer röntgenstraling wordt doorgelaten, hoe minder kalk het bot bevat en dus hoe lager de botdichtheid is.

Osteoporose-risico Test voor vrouwen (International Osteoporosis Federation)
1. Een van uw ouders heeft de diagnose osteoporose of heeft reeds een heup gebroken door een lichte stoot of val
2. U hebt een bot gebroken na een lichte stoot of val
3. U hebt gedurende meer dan 3 maanden corticosteroïden (prednison en prednisonachtige stoffen) genomen
4. U bent meer dan 3 cm kleiner geworden
5. U drinkt geregeld meer dan 2 glazen alcohol per dag
6. U rookt meer dan 20 sigaretten per dag
7. U lijdt geregeld aan diarree (ten gevolge van darmonstekingen zoals de ziekte van Crohn)
8. U was geen 45 jaar toen uw menopauze begon
9. Uw maandstonden zijn langer dan 12 maanden gestopt (om andere redenen dan zwangerschap of menopauze

Indien u op meer dan 3 vragen ja heeft geantwoord, komt u in aanmerking voor een botdichtheidsmeting.

Osteoporose-risico Test voor mannen (International Osteoporosis Federation)
1. Een van uw ouders heeft de diagnose osteoporose of heeft reeds een heup gebroken door een lichte stoot of val
2. U hebt een bot gebroken na een lichte stoot of val
3. U hebt gedurende meer dan 3 maanden corticosteroïden (prednison en prednisonachtige stoffen) genomen
4. U bent meer dan 3 cm kleiner geworden
5. U drinkt geregeld meer dan 2 glazen alcohol per dag
6. U rookt meer dan 20 sigaretten per dag
7. U lijdt geregeld aan diarree (ten gevolge van darmonstekingen zoals de ziekte van Crohn)
8. U heeft ooit last gehad van impotentie, gebrek aan libido of andere klachten die kunnen wijzen op een verlaagd testosterongehalte
 
Indien u op meer dan 3 vragen ja heeft geantwoord, komt u in aanmerking voor een botdichtheidsmeting.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH