Trombosedienst

TROMBOSEDIENST

De Nederlandse Trombosedienst is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Trombosediensten en is door het bulletin van de Federatie steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Lidmaatschap van de Federatie betekent tevens dat deelname aan de kwaliteitscontrole van de Federatie verplicht is. Deze controle bestaat uit een tweemaandelijkse bepaling van bloedmonsters die opgestuurd worden naar Nederland en waarvan de uitslag tevens wordt bepaald op een centraal laboratorium in Nederland. De uitslagen worden vervolgens met elkaar vergeleken. Daarnaast wordt ons prikpunt en het laboratorium eens per twee jaar bezocht vanuit Nederland voor een algemene controle.

Het prikpunt van De Nederlandse Trombosedienst is gevestigd in : 

Benidorm Rincón de Loix

Euro Clínica Rincón
C/ dr. Severo Ochoa, 6 – Rincón de Loix (naast Supermercado Día)
(+34) 966 830 849

Maandag en donderdag van 8.30h tot 09.30h

Aan huis prikken gebeurt alleen in situaties waarin dit noodzakelijk is.

Degenen die voor het eerst naar de Nederlandse Trombosedienst gaan, worden verzocht de volgende informatie mee te nemen:

 • het zorgpas van uw zorgverzekering;
 • vakantiebrief van de trombosedienst in Nederland;
 • uw laatste doseerkaart;
 • uw verblijfadres in Spanje;
 • eventueel telefoonnummer in Spanje.

Adviezen trombosedienst patiënten

Vanwege verschillen in leefomstandigheden tussen Nederland en uw verblijf in Spanje (bv. temperatuur, eetgewoonten, inspanning) kan het voorkomen dat uw INR anders is. Om een te hoge INR eerder in beeld te hebben, adviseren wij u de eerste INR-controle wat eerder te doen, en daar niet wekenlang mee te wachten.
Advies: binnen 10 dagen na aankomst.
Tevens adviseren wij u om direct contact op te nemen met een arts of met de trombosedienst in geval van:

 • Ongevallen
 • Verwondingen of bloedingen
 • Bloedneuzen
 • Bloed in de urine of ontlasting ( zwarte ontlasting)
 • Blauwe plekken
 • Plotseling ontstane pijnlijke zwellingen
 • Ophoesten of braken van bloed
 • Onduidelijkheden en vragen

Wij vragen u óók om bij de eerstvolgende controle door de trombosedienst bovengenoemde incidenten te melden:

 • Ingrepen bij de tandarts, als trekken, implanteren en tandvleesbehandelingen, VOORDAT ZE PLAATSVINDEN!
 • Medische ingrepen en ziekenhuisopname
 • Verandering in alcohol gebruik, zowel meer als minder of stoppen!
 • Alle veranderingen in uw medicijn gebruik
 • Als u de tabletten een keer vergeten bent

De uitslag

U krijgt dezelfde dag de uitslag en de dosering.  Wanneer u weer naar uw eigen trombosedienst in Nederland gaat, krijgt u een brief mee met de uitslagen en doseringen in Spanje.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH